top of page

Ανακαλύψτε το έργο WE-Hope

Το κίνητρο του WE-Hope είναι να στηρίξει την πολυπολιτισμικότητα με την ανταλλαγή εμπειριών επιζώντων από κάθε γενιά, φέρνοντας με αυτόν τον τρόπο την "Παλιά" και την "Καινούργια" Ευρώπη πιο κοντά μαζί σε ένα κοινό πλαίσιο ελπίδας για το μέλλον.

Γιατί WE-HOPE? 

Σε όλη την Ευρωπαική Ήπειρο κατά την διάρκεια 1939-1945, οι πολίτες βίωσαν αρκετή βαρβαρότητα. Τα γεγονότα αυτά συνέβαλλαν στο να θεσπιστεί η υποστήριξη για ανοχή και ειρήνη τον εικοστό πρώτο αιώνα. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι όσο περισσότερο βυθίζεται στο παρελθόν ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, τόση περισσότερη δουλειά αντίστοιχα πρέπει να γίνει με σκοπό την διάσωση αναμνήσεων. Αρκετά ερευνητικά προγράμματα και πρωτοβουλίες έχουν ήδη ξεκινήσει για να διαφυλάξουν τις εμπειρίες των επιζόντων για τις επόμενες γενιές.

Πιο προσφατα, πολλοί νεοφερμένοι έχουν γίνει δεκτοί στις Ευρωπαϊκές κοινωνίες, με κάποιους από αυτούς να έχουν διαφύγει από δυσεπίλυτες εμπόλεμες καταστάσεις στην Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική. Δεν έχει πραγματοποιηθεί κάποια αντίστοιχη προσπάθεια για να καταγραφούν οι ιστορίες τους. Η άφιξη τους έχει δημιουργήσει πολλές προκλήσεις και μέχρι στιγμής έχει γίνει πολύ λίγη πρόοδο στο να συσχετιστεί και να εμπλουτιστεί η δουλειά που έχει επιτευχθεί για να διασωθούν οι μνήμες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου με τις μνήμες αυτών των ανθρώπων που πρόσφατα διέφυγαν από τις εμπόλεμες συρράξεις και ήρθαν να βρουν καταφύγιο στην Ευρώπη.

Πιστεύουμε πως φέρνοντας τις ιστορίες αυτές στο πλαίσιο ενός διαλόγου συνεισφέρουμε στο να αναγνωριστεί πως η ανταλλαγή εμπειριών βοηθά να καλλιεργηθεί μια αίσθηση κοινής ανθρωπιάς και ιθαγένειας. Επιπρόσθετα, υπάρχει μια διαγενεαλογική διάσταση, ένας διάλογος (όχι απαραίτητα αυτοπροσώπως αλλά σίγουρα διαδικτυακά) , είναι επιθυμητός και απο τις παλαιότερες και από τις νεότερες γενεές.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ WE HOPE

Όντας εναρμονισμένοι με την γενικότερη ιδέα και τους σκοπούς μας, οι στόχοι μας είναι οι εξής :

Να δημιουργήσουμε πόρους και χώρο προκειμένου να διευκολυνθεί ο πολυπολιτισμικός διάλογος μεταξύ των γενεών.

Να προωθήσουμε ένα ανοιχτό προς όλους μοντέλο που περιλαμβάνει την δημιουργία και την χρήση αποθετηρίων άυλης κληρονομιάς.

Να προσφέρουμε διεθνείς εμπειρίες προς διάθεση καλλιτεχνών και άλλων πολιτισμικών ακτιβιστών οι οποίες θα συνεισφέρουν στο να ενισχυθεί θετικά η γνώμη τους όσον αφορά την υποστήριξη της κοινωνικής ενσωμάτωσης και του πολυπολιτισμικού διαλόγου σε ποικίλες και διαφορετικές συνθήκες.

Να βοηθήσουμε τους μετανάστες και τους πρόσφυγες να κατανοήσουν καλύτερα την ενασχόληση τους στην τέχνη και στην πολιτισμική κληρονομιά, είτε σε ρόλο δημιουργού (καλλιτέχνη) είτε σε ρόλο αποδέκτη (κοινό), σε Ευρωπαικά πλαίσια

Η ΕΠΙΡΡΟΗ

Οι επιδράσεις - ή οι σημαντικές αλλαγές - που θα έχει το WE HOPE είναι οι εξής :

Το έργο θα δημιουργήσει ευκαιρίες, τόσο για το κοινό όσο και για τους καλλιτέχνες, να μοιραστούν τις εμπειρίες τους, προκειμένου οι απαιτήσεις τους να γίνουν πλήρως κατανοητές.

Αυτή η ιστοσελίδα θα δώσει την ευκαιρία σε ανθρώπους να ακουστούν οι ιστορίες τους με τον δικό τους τρόπο, δίνοντας αξία στην παρουσία και στην συμμετοχή τους στις κοινωνίες μας, αντί απλά να εκπροσωπηθούν , ή να ειπωθούν οι ιστορίες τους , ενδεχομένως με προκατειλημμένο τρόπο, από τρίτους.

Τα αποθέματα μαρτυριών που θα συλλέξουμε και θα εκδώσουμε στην αντίστοιχη πλατφόρμα, και το εκπαιδευτικό υλικό που θα προκύψει από αυτές, θα αποτελέσουν επαρκείς πόρους που θα γεμίσουν το κενό στην παροχή υλικού για επίσημη και ανεπίσημη μάθηση.

Εθελοντές θα αποκτήσουν νέες δεξιότητες οι οποίες μπορούν να υποστηρίξουν την κοινωνική ενσωμάτωση.

Οι καλλιτέχνες θα αποκτήσουν διασυνδέσεις με έργα σχετικά με την κοινωνία καθώς και με καταξιωμένους επαγγελματίες, σε χώρες όπου ενδεχομένως δεν θα είχαν την δυνατότητα να εργαστούν με άλλο τρόπο, γεγονός που θα εμπλουτίσει την καριέρα τους.

Οι καλλιτέχνες θα κατανοήσουν καλύτερα τις κοινωνικές έννοιες τόσο της ενσωμάτωσης όσο και του αποκλεισμού, που ποικίλλουν αναλόγως σε κάθε Ευρωπαική χώρα, και θα ενθαρρυνθούν να αποτυπώσουν την γνώση αυτή στην δουλειά τους, αποτελώντας έτσι παράγοντες μια θετικής αλλαγής.

Θα αναβιώσουμε μία μορφή τέχνης που άλλοτε ήταν ζωντανή και στενά συνδεδεμένη με τον καθημερινό άνθρωπο - με οφέλη σε λαικό επιπεδο όπως παλαιότερα.

bottom of page