top of page

Βελτιώνοντας την ποιότητα των μεταδεδομένω

Σκοπός του We Hope είναι η δημιουργία μιας πλατφόρμας που θα προσφέρει πρόσβαση σε υλικό πολιτισμικού περιεχομένου, όπως είναι οι ιστορίες και μαρτυρίες των προσφύγων, σε χρήστες της σε όλο τον κόσμο. Με την συμμετοχή των χρηστών σε πρωτοβουλίες και εκστρατείες πληθοπορισμού, η ποιότητα και η ποσότητα των μεταδεδομένων μπορεί να βελτιωθεί ουσιαστικά και αποτελεσματικά. Ο νέος όγκος δεδομένων που έχει παραχθεί από αυτοματοποιημένους αλγόριθμους χάρη στις πρόσφατες εξελίξεις στην Τ.Ν. και στην Μηχανική Μάθηση, μπορεί να επικυρωθεί από τους χρήστες της πλατφόρμας, καθώς επίσης και να εμπλουτιστεί περαιτέρω με την χρήση διεθνών θησαυρών όρων.Η Πολιτιστική Κληρονομιά (Cultural Heritage) (CH) περιλαμβάνει τους χώρους, τα αντικείμενα και τις πρακτικές που μια κοινωνία θεωρεί παλαιά , σημαντικά και άξια διατήρησης. Έχει αποτελέσει αντικείμενο αυξανόμενης προσοχής του κοινού και της ακαδημαϊκής κοινότητας παγκοσμίως, και το εννοιολογικό πεδίο της επεκτείνεται. Τα τελευταία χρόνια, ο τομέας της πολιτιστικής κληρονομιάς έχει υποστεί μία απίστευτη μεταμόρφωση : η επιτάχυνση της ψηφιακής εξέλιξης με την μορφή μαζικών δραστηριοτήτων ψηφιοποίησης και σχολιασμού, σε συνδυασμό με την ανάληψη δράσης για την παραγωγή πολυτροπικού πολιτιστικού περιεχομένου από κάθε πιθανή πηγή, οδήγησε στην διάθεση τεράστιων ποσοτήτων ψηφιακού περιεχομένου μέσω διαφόρων πολιτιστικών ιδρυμάτων, όπως μουσεία , βιβλιοθήκες, αρχεία και γκαλερί. Επιπλέον , η εξέλιξη των διαδικτυακών τεχνολογιών συνέβαλε στο να καταστεί το διαδίκτυο η βασική πλατφόρμα για την κυκλοφορία, την διανομή και την κατανάλωση πολιτιστικού περιεχομένου ενός ευρέος φάσματος.

Κατά την διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών εμφανίστηκαν πρωτοβουλίες με στόχο την συγκέντρωση ψηφιακού πολιτισμικού περιεχομένου σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και την εύκολη διάθεσή του σε πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζουν η Europeana και η Δημόσια Ψηφιακή Βιβλιοθήκη της Αμερικής. Λειτουργούν ως κέντρα πολλαπλών τομέων, καθιστώντας το περιεχόμενο προσβάσιμο στους χρήστες, άμεσα διαθέσιμο για αναζήτηση, μελέτη και επαναχρησιμοποίηση μέσω δημιουργικών εφαρμογών και δικτυακών υπηρεσιών. Αλλά αν και η κύρια δύναμή τους έγκειται στον τεράστιο αριθμό των στοιχείων που περιέχουν, η κύρια αδυναμία τους είναι η έλλειψη δομημένων και πλούσιων περιγραφικών μεταδεδομένων και/ή η ανεπαρκής ποιότητα των μεταδεδομένων. Ένα τέτοιο πρόβλημα επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την προσβασιμότητα, την προβολή και τη διάδοση του διαθέσιμου ψηφιακού περιεχομένου, περιορίζοντας όχι μόνο την χρηστικότητα και το δυναμικό των υπηρεσιών και εφαρμογών πρόσθετης αξίας που επαναχρησιμοποιούν αυτούς τους πόρους με καινοτόμους τρόπους, αλλά και την εμπειρία των χρηστών.

Η βελτίωση και ο εμπλουτισμός της ποιότητας των μεταδεδομένων αποτελούν μείζονες προκλήσεις που αποκτούν όλο και περισσότερο ενδιαφέρον στον τομέα της ψηφιακής πολιτιστικής κληρονομιάς. Παραδοσιακά ήταν μη αυτοματοποιημένες διαδικασίες που αντιμετώπιζαν πρόβλημα με το μέγεθος των πληροφοριών, καθώς η βελτίωση και ακόμη απλά και η προσθήκη νέων μεταδεδομένων σε εκατοντάδες χιλιάδες ή ακόμη και εκατομμύρια εγγραφές που προέρχονται από διαφορετικές πηγές, απαιτεί μια ουσιαστική επένδυση σε χρόνο , προσπάθεια και πόρους, την οποία δεν έχουν συνήθως την δυνατότητα να παρέχουν οι συλλογείς περιεχομένου και τα ιδρύματα πολιτιστικής κληρονομιάς. Η συμφόρηση που προκαλείται από τον όγκο των δεδομένων στον εμπλουτισμό των μεταδεδομένων Πολιτιστικής Κληρονομιάς μπορεί τώρα να ξεπεραστεί χάρη στην εξέλιξη στην Τ.Ν. (Τεχνητή Νοημοσύνη) και στην αύξηση των πρωτοβουλιών πληθοπορισμού. Οι τελευταίες εξελίξεις στις τεχνολογίες της Τ.Ν. και της Μηχανικής Μάθησης (M.L.) διευκολύνουν την διαδικασία εμπλουτισμού μεταδεδομένων παρέχοντας δυνατότητες για πρόσληψη και ανάλυση σχεδόν οποιασδήποτε ποσότητας και είδους δεδομένων.


Επιπλέον, οι πρωτοβουλίες και οι εκστρατείες πληθοπορισμού, οι οποίες θεωρούνται προσπάθειες να αξιοποιηθεί το πλήθος ή η δυνατότητα του πλήθους να επιλύει περίπλοκα προβλήματα σε κλίμακες και ρυθμούς που κανένα μεμονωμένο άτομο δεν μπορεί, αποδείχθηκαν ισχυρό εργαλείο για την απόκτηση στοιχείων από το πλήθος και στην βοήθεια του εμπλουτισμού μεταδεδομένων. Στο πλαίσιο αυτό, οι υπηρεσίες εμπλουτισμού μεταδεδομένων , μέσα από μία αυτοματοποιημένη ανάλυση και διαδικασία εξαγωγής χαρακτηριστικών, σε συνδυασμό με πληθοποριστικές υπηρεσίες σχολιασμού που είναι διαθέσιμες κεντρικά μέσω μίας εξειδικευμένης πλατφόρμας,, μπορούν να αποτελέσουν μία σπουδαία λύση για την βελτίωση της ποιότητας των μεταδεδομένων ψηφιακού περιεχομένου που αποθηκεύεται σε πλατφόρμες όπως η Europeana , ενώ ταυτόχρονα να εμπλέκει και να ευαισθητοποιεί περισσότερο τους χρήστες για τα πλεονεκτήματα της πολιτιστικής κληρονομιάς.


Αυτό το άρθρο γράφτηκε από τη Ε.Μ.Π.

Photo by Marvin Meyer on Unsplash.

Comments


bottom of page